VANAF SEPTEMBER NIEUWE LELIE VAN DALEN

Medio juli a.s. stopte het veelgelezen maandblad van Dalen e.o. "De Daler Lelie" met de uitgave. De initiatiefneemster en drijvende kracht Evelien van Hillo verzorgde dan 175 edities. Maar de 'dorpskrant' wordt opgevolgd door een nieuw maandblad... met de naam "Lelie van Dalen". Samen met de inbreng van vrijwilligers werd De Daler Lelie elke maand bezorgd bij de donateurs. In verband met verhuizing van Evelien naar Leeuwarden heeft Stichting Daler Lelie besloten te stoppen met haar uitgaven.

De nieuwe "Lelie van Dalen" gaat uitgegeven worden door Drukkerij Edoprint. Menigeen in Dalen zal zich die naam nog herinneren uit de jaren '70-'-80 die destijds werd uitgegeven in de voormalige Gemeente Dalen. Over de exacte vormgeving, invulling, bijdragen van inwoners en berichten vanuit het verenigings- en dorpsleven worden de plannen verder uitgewerkt. Heeft u kopij aan te leveren? Dan moet dat uiterlijk 11 september aangeleverd zijn bij info@edoprint.nl - De verspreidingsdatum voor de eerste editie staat gepland voor dinsdag 24 september.

Geen abonnementen meer
Met de nieuwe “Lelie van Dalen” is het de bedoeling dat het blad maandelijks gratis huis-aan-huis gaat worden bezorgd; en dat er niet meer met een donateurschap wordt gewerkt. Dus iedereen in Dalen, Wachtum, Dalereen en Stieltjeskanaal krijgt de “Lelie van Dalen” gratis te lezen. De verspreiding zal verzorgd worden door Frowein Emmen.


HEEFT U IETS TE MELDEN ?

Heeft u, namens uw vereniging of andere vrijwilligersorganisatie, iets te melden in de "Lelie van Dalen"? Uw tekst mag u altijd mailen aan: info@edoprint.nl - Ingezonden teksten worden door de redactie geselecteerd op geschikheid voor de Lelie... De redactie behoudt zich het recht aangeleverde tekst aan te passen, in te korten of te weigeren. Aangeleverde tekst moet voorzien van naam van de schrijver.« terug
Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove