Vereniging

Ondernemersvereniging Dalen e.o.
p/a Schoolstraat 8 - 7751 GJ Dalen
Tel. 0524-552539 - Fax 0524-552096
E-mail: secretaris@dalen.nu

K.v.K. nr. V 40045717
Rabobank Emmen-Coevorden, nr. NL49RABO 03126 06893


Statuten
De belangenvereniging voor de bedrijven in de (voormalige) gemeente Dalen werd opgericht op 11 juni 1934 en droeg tot 31 december 1999 de naam "Handelsvereniging voor Dalen e.o.". Sinds 1 januari 2000 is de naam gewijzigd in "Ondernemersvereniging Dalen e.o.".

Enkele punten uit de statuten van de huidige Ondernemersvereniging:
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, Stieltjeskanaal en Wachtum. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen in haar werkgebied. De vereniging staat open voor alle ondernemers in haar werkgebied.

Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove