Bericht van Huisartsenpost Dalen

Huisartsenpraktijk Dalen meldt op haar website: Na een korte periode van verscherping van de coronamaatregelen in de praktijk kunnen er nu weer reguliere afspraken gemaakt worden. Omdat er Covid-19 infecties in de praktijk was geconstateerd is de afdeling Infectiepreventie van de GGD op uitnodiging van ons screenend op bezoek geweest. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

Wellicht ten overvloede willen wij u er graag nogmaals op attenderen dat u verzocht wordt bij klachten van de luchtwegen, of indien iemand binnen uw huishouden klachten heeft die zouden kunnen passen bij een Covid-19 infectie, de praktijk niet te betreden maar ons telefonisch te raadplegen. Onze assistente zal u dan advies geven, danwel uitnodigen op een speciaal daarvoor ingericht spreekuur. Dit geldt ook wanneer u of iemand binnen uw huishouden in afwachting is van de uitslag van een corona-test van de GGD.

Verder gelden de gebruikelijke regels zoals landelijk afgesproken. Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moeten wij anders werken dan u voor de coronacrisis van ons gewend was, hiervoor vragen wij uw begrip.

 • In onze wachtkamer kunnen maximaal 7 personen.
 • Kom daarom zoveel mogelijk alleen.
 • Ook zijn hierdoor minder spreekuurplekken beschikbaar.
 • Om goed te beoordelen wat voor soort zorg u nodig heeft zal de assistente meer vragen stellen dan u gewend bent. Wij vragen hiervoor uw medewerking.
 • Hierdoor kan de wachttijd aan de telefoon langer zijn dan u gewend bent.

Het volgende blijft erg belangrijk:

 • Kom niet zonder overleg naar de praktijk als u last heeft van:
  – HOESTEN / NEUSVERKOUDHEID / KEELPIJN
  – KOORTS
  – DIARREE EN/OF OVERGEVEN
 • Is een van uw huisgenoten in afwachting van de uitslag van een Corona-test, kom dan niet naar de praktijk totdat de uitslag bekend is.
 • Kom alleen naar de huisartsenpraktijk als u een afspraak heeft
 • Vraag uw herhaalmedicatie zoveel mogelijk digitaal of telefonisch aan.

Bij medische vragen kunt u eerst thuisarts.nl raadplegen. Komt u er niet uit, dan kunt u uiteraard telefonisch overleggen met onze assistentes.


Bezoekadres: Huisartsenpraktijk Dalen – Emmerweg 6 – 7751 AN Dalen
Tel.: 0524 – 55 13 61 (wij maken gebruik van een keuzemenu!)