De website van Voetbalvereniging Dalen meldt het volgende: 

Met het oog op de dinsdag 31 maart door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Zie voor nadere informatie het bestuursbesluit amateurvoetbal.

“Er wordt dit seizoen dus niet meer gevoetbald. Als bestuur v.v. Dalen beraden we ons erop wat de beste oplossing is t.a.v. de contributie over de resterende maanden van dit seizoen. Nadere informatie volgt”.