Koninklijke onderscheidingen

Op vrijdag 24 april werd bekendgemaakt welke inwoners uit de gemeente Coevorden een Koninklijke Onderscheiding krijgen. In verband met het coronavirus was er vrijdag geen uitreiking, zoals in andere jaren wel het geval is op de vrijdag voor Koningsdag. Burgemeester Bert Bouwmeester nam persoonlijk contact op met de gedecoreerden.

Aan de volgende zes inwoners is een Koninklijke Onderscheiding toegekend:

Het echtpaar Jo Assen, geboren op 13 augustus 1946, en Marietje Assen-Bosman, geboren op 20 april 1948, beide wonende in Dalen
Sinds zijn prille jeugd is de heer Assen verbonden aan Voetbalvereniging Protos. Jarenlang was hij te vinden op het veld waarna hij later als vrijwilliger aan de slag ging. Sinds de jaren negentig is hij niet meer weg te denken bij de organisatie van het jaarlijkse Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De heer Assen heeft veel werk gestoken in de opbouw van sponsoren en 14 jaar lang is hij voorzitter geweest van dit toernooi. Daarnaast was hij vicevoorzitter van het parochiebestuur van de RK geloofsgemeenschap. Sinds 2018 is hij voorzitter van de locatieraad, waar hij samen met de raad zich nu vooral bezig houdt met een fusieproces. Naast dat hij de geloofsgemeenschap een warm hart toe draagt is hij actief geweest voor de voormalige Landbouworganisatie de ABTB Coevorden/Steenwijksmoer het plaatselijk belang in de Nieuwe Krim. Ook hier was hij de verbindende kracht. De jaarlijkse buurtfeesten werden altijd bij de familie Assen in de schuur gehouden. Het hele gezin stond hier klaar voor de gemeenschap. Vanaf de jaren zeventig is mevrouw Assen-Bosman verbonden aan geloofsgemeenschap Sint Franciscus in Steenwijksmoer. Zij heeft een lange staat van dienst binnen de kerk. Mevrouw Assen is een gedreven, trouwe en enthousiaste vrijwilliger. Van het schoonmaken en netjes houden van het kerkgebouw, lid van de parochie-agenda, lid van het kerkkoor St. Caecillia en het “gastvrouwschap” in de Inloop op de woensdagochtend. Waar zij de leden van de kerk te woord staat en de administratie bijwerkt bij overlijden, geboorten, huwelijken, misintenties. Sinds 2015 is mevrouw Assen vrijwilliger bij de Selkersgoorn in Dalen. Hier ondersteunt zij de groepsbegeleider van een huiskamer. Waar zij de cliënten voorziet van koffie en thee en diverse activiteiten samen met ze doet. In de jaren hiervoor was zij een van de vrijwilligers in de Wereldwinkel. Wekelijks was zij een dagdeel in de winkel aanwezig om de klanten te helpen en vooral het verhaal achter het product te vertellen.
Koninklijke Onderscheidingen: Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Roelof Sikken, geboren op 9 juli 1953 en wonende in Erm
De heer Sikken is al jaren actief als penningmeester. In 1995 begon hij als penningmeester bij de OBS in Erm, sinds 2002 is hij als penningmeester verbonden aan Dorpsbelangen Erm en Achterste Erm. Hij houdt alle financiën nauwkeurig in de gaten en is daarnaast bij allerlei activiteiten actief. Van kaartverkoop tot het begeleiden van en meehelpen aan grote projecten in het dorp. Hij is echt een dorpsman die zich inzet voor het maatschappelijk belang van het dorp. Verder heeft hij de gepensioneerde werknemers van zijn voormalig werkgever,  woningcorporatie Lefier Zuidoost-Drenthe bij elkaar gebracht in de Vuttersclub. Hij is de drijvende kracht achter de club die ieder jaar vele activiteiten organiseert voor de oud-collega’s.
Voor de aanleg van glasvezel in de gemeente Coevorden was hij eerst actief als bestuurslid van de stichting Alles op Glasvezel en inmiddels is hij een van de ambassadeurs voor Glasvezel Zuidenveld. Tot slot is hij ook actief betrokken bij de VAC afdeling Emmen. Deze vereniging zet zich in voor de kwaliteit van sociale huurwoningen. Voor deze vereniging verricht hij vastgoedkeuringen.
Koninklijke Onderscheiding: Lid in de orde van Oranje-Nassau.


De heer Klaas Tiktak, geboren op 8 april 1946 en wonende in Aalden
Sinds eind jaren zestig is de heer Tiktak actief op het gebied van sport. Hij is een initiator, kartrekker en organisator van diverse sportactiviteiten in de gemeente. Plezier hebben en samen sporten is zijn motto. Klaas Tiktak zet zich in voor de Trimclub Zweeloo. Als begeleider en oefenmeester begeleidt hij zowel het heren- als damesteam. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de trimbaan. Niet alleen op de trimbaan is de heer Tiktak te vinden. In de wintermaanden initieerde hij langlaufactiviteiten en wanneer er geen sneeuw ligt, zet hij routes uit en begeleidt hij groepen tijdens de Nordic Walking lessen. Sinds 2004 is meneer Tiktak verbonden aan de Vriendinnen Wandeltocht. Een jaarlijks terugkerend evenement waar bijna 1000 dames meelopen. Bij deze organisatie is hij het aanspreekpunt voor de routes, zorgt hij voor de inzet van de vrijwilligers en is hij penningmeester in het bestuur. Ook de medemens die niet meer zelf actief kan sporten draagt hij een warm hart toe. Sinds een paar jaar is hij penningmeester en medeorganisator van het Duo Fietsen. Vrijwilligers worden ingepland en trekken samen met de bejaarden/hulpbehoevenden al fietsend de gemeente in. Eén keer per maand fietst Klaas Tiktak zelf mee.
Koninklijke Onderscheiding: Lid in de orde van Oranje-Nassau.


Mevrouw Anita Klingenberg, geboren op 25 juli 1976 en wonende in Zweeloo
Mevrouw Klingenberg heeft zich ontpopt als een echte duizendpoot. Ze zet zich al jaren belangeloos in voor met name het dorp Zweeloo en omstreken. Niet alleen op cultureel gebied maar ook op sociaal, sportief en maatschappelijk gebied. Ze weet mensen in beweging te krijgen en te enthousiasmeren, maar draagt zelf ook haar steentje bij. In de jaren ’90 is ze als bestuurslid toegetreden tot de Werkgroep Jongeren Dag. Deze werkgroep organiseert het jaarlijkse Sweelpop, dat een begrip is in de omgeving. Sinds 2002 is ze secretaris van het Plaatselijk Comité Zuidenveld Zweeloo. Van 2005 tot 2010 is mevrouw Klingenberg secretaris geweest van Peuterspeelzaal “Oes Speulplekkien”. Hier werkte ze ook mee aan het maken van de schoolkrant “Peuterpret”. Zowel bij het Zwembad Zweeloo en bij Voetbalvereniging Sweel is ze een van de betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Dit varieert van coach langs de lijn tot kassabeheer, schoonmaakwerkzaamheden en het meewerken aan het clubblad van sportclub Zweeloo. Haar communicatievaardigheden zet ze ook in bij Stichting De Spil, het dorpshuis van Zweeloo. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het binnenhalen van subsidies bestemd voor het opknappen en moderniseren van het gebouw en de inrichting ervan.
Koninklijke Onderscheiding: Lid in de orde van Oranje-Nassau.


Mevrouw Elly van ’t Hul, geboren op 8 april 1942 en wonende in Holsloot
Mevrouw Van ‘t Hul heeft zich na haar werkzame leven ingezet voor ontwikkelingswerk in Noord-Ethiopië. Tijdens de laatste jaren van haar schoolcarrière gaf ze al les aan alleenstaande minderjarige asielzoekers. Niet alleen op school begeleidde ze deze groep ook buiten school was zij er voor ze. In 2003 werd ze door VSO Nederland uitgezonden naar Ethiopië. Als Higher diploma leader verzorgde zij didaktieklessen. De twee jaren dat ze daar werkzaam was, heeft de basis gelegd om in Ethiopië te blijven. Na overleg met het gemeentebestuur en de onderwijsraad van Tigray (meest noordelijke provincie van Ethiopië) heeft ze zich ingezet daar een school op te zetten. Door middel van haar inzet is er een miss Elly Kindergarten geopend. Mevrouw Van ’t Hul heeft zich hiervoor belangeloos ingezet door lezingen te geven bij verenigingen en bij bedrijven om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Naast de scholen die de afgelopen jaren zijn geopend zijn er ook toiletgebouwen en waterputten gebouwd. Mevrouw Van ’t Hul is een betrokken en kundige vrouw die zelf regie had op de projecten. Daarnaast is ze voortdurend met de plaatselijke bevolking bezig om de regio verder te ontwikkelen.
Koninklijke Onderscheiding: Lid in de orde van Oranje-Nassau.