NIEUWE LOCATIE BINNENKORT OPEN

Door de verbouwing van een deel van de voormalige kleuterschool “De Roezemoes” kan de bibliotheek verhuizen naar een mooie plek, aan het nieuwe schoolplein.
Vrijwilligers en supporters van de bibliotheek hebben zich hard gemaakt om mee te denken over de inrichting en de functie van onze bibliotheek. Dit past naadloos in
de dorpsvisie waarin was opgenomen dat de bibliotheek één van de belangrijkste actiepunten is voor de leefbaarheid van Dalen.

Bibliotheek nieuwe stijl

De vrijwilligers en de supporters hebben zich laten voorlichten door een bezoek te brengen aan de nieuwe bibliotheek van Appingedam. De bibliotheek anno 2018 heeft een bredere functie dan voorheen. De kernfuncties zijn: lezen, kunst en cultuur, ontmoeting en debat, leren en informeren. Het werk van de bibliotheek wordt verbreed en gaat aansluiten bij actuele ontwikkelingen en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting.

Stamtafel

De centrale plek wordt de “stamtafel”, het hart van ontmoeting en verbinding. De huiskamer van Dalen. Inwoners kunnen elkaar daar ontmoeten, een kopje koffie drinken, met elkaar in gesprek gaan, de krant of een tijdschrift lezen, gebruik maken van nieuwe media, informatie krijgen over het lenen van e-books, online reserveren van boeken, wellicht cursussen volgen enz. Met een plek voor de kleintjes en ook de jeugd kan er weer terecht. Bedoeling is om activiteiten te organiseren, met en voor iedereen: kinderen en hun verzorgers, jeugd, ouderen, liefhebbers van cultuur en lezen. De buitenruimte wordt zo mogelijk betrokken bij de nieuwe opzet.

Mooie plannen!

Toen De Spinde werd afgebroken om plaats te maken voor het fraaie appartementencomplex “De Caspershof” werd de bibliotheek, mede door forse bezuinigingen, verbannen naar een onzichtbare en ongezellige plek aan de achterzijde van de school. Dit was een enorme domper voor iedereen die de bibliotheek een warm hart toedraagt. Het gevolg was een terugloop van het aantal leden en de uitleningen. De vrijwilligers hebben de bibliotheek gelukkig met veel inzet draaiende gehouden. Johan Scholten en Marthijs Wegdam hebben het initiatief genomen om De Roezemoes een nieuwe bestemming te geven, ook voor een nieuwe bibliotheek! Zo komt er aan deze periode een einde en kan de bibliotheek half december verhuizen naar de mooie nieuwe ruimte op een mooie plek aan het Doeplein.

Meer activiteiten en meer open: vrijwilligers gevraagd!

Om alle ideeën uit te kunnen voeren is een uitbreiding van openingstijden nodig en dat betekent ook meer vrijwilligers, voor allerlei taken in de bibliotheek. Daarbij wordt ook gedacht aan het creëren van de vrijwilligersfunctie van gastheer of gastvrouw. Ook zoeken we mensen die mee willen helpen met het organiseren van activiteiten en mensen die de bibliotheek beter zichtbaar kunnen maken op de sociale media. Als er voldoende mensen zijn die hun medewerking aan de nieuwe opzet willen geven, dan gaat de bibliotheek en daarmee ons dorp een mooie toekomst tegemoet. Belangstelling? Meld u aan bij de huidige bibliotheek! De toekomst van de bibliotheek van Dalen: We gaan ervoor!

Namens de vrijwilligers en de supporters
van de bibliotheek, - Roelof Beek


Heropening Bibliotheek

Vrijdag 30 november was de laatste uitleendag op de huidige locatie van de Daler bibliotheek. Op dit moment is men een aantal dagen gesloten om de verhuizing naar de nieuwe locatie te realiseren. Op vrijdag 14 december wordt de bibliotheek om 14.00 uur officieel geopend, daarna is iedereen van harte welkom is om een kijkje te komen nemen. Tevens bieden we deze dag een gratis kennismaking abonnement van drie maanden aan om de bibliotheek te (her)ontdekken. Het nieuwe adres wordt: Molenwijk 1C, 7751 CG Dalen.« terug
Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove