Evenementen 

In het dorp Dalen wordt gedurende het gehele jaar diverse evenementen georganiseerd. Daarbij zijn afwisselend een aantal stichtingen en verenigingen betrokken die in een goede samenwerking zorgen dat er in Dalen altijd iets te beleven valt. Deze besturen en commissies worden in Dalen traditiegetrouw telkens aangevuld met een vaste groep (onmisbare) vrijwilligers voor de hand- en spandiensten. Die samenwerkende organisaties zijn o.a.: 

 

Ondernemersvereniging Dalen e.o. 

De belangenvereniging voor de bedrijven in de (voormalige) gemeente Dalen werd opgericht op 11 juni 1934 en droeg tot 31 december 1999 de naam "Handelsvereniging voor Dalen e.o.". Sinds 1 januari 2000 is de naam gewijzigd in "Ondernemersvereniging Dalen e.o.". Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Dalen, Dalerpeel, Dalerveen, Stieltjeskanaal en Wachtum. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen in haar werkgebied. De vereniging staat open voor alle ondernemers in haar werkgebied.

 

Stichting Dalen Promotie 

Voorheen de Stichting Zomermarkten Dalen. Bij de fusie van de VVV-kantoren, na de gemeentelijke herindeling, had Dalen geen zelfstandige VVV meer. De zomermarkten en andere plaatselijke VVV-activiteiten werden voortgezet onder de paraplu van de Stichting Dalen Promotie. De stichting heeft het doel het organiseren van marktavonden in de zomermaanden in het dorp Dalen; en het organiseren c.q. stimuleren van activiteiten in de ruimste zin van het woord, ter bevordering van het toerisme in het dorp Dalen e.o. 

 

Commissie Albert Eisingloop 

Deze loop werd voor het eerst gehouden in 2006 op zondag 9 juli. Een groot succes met bijna 500 deelnemers. Voor 2007 en de volgende jaren zal vast de 2e zondag van september gelden als de dag dat in Dalen de Albert Eising-loop wordt gehouden. De Albert Eising-loop is vernoemd naar de in 2004 overleden ondernemer Albert Eising, voorzitter van de ondernemersvereniging en geweldige promotor van het dorp Dalen. Het betreft een loopevenement over twee afstanden, te weten 5 en 10 kilometer, zowel voor wedstrijdlopers als voor recreanten. Vooraf zijn er lopen waar de basisschooljeugd t/m 12 jaar gratis aan kan deelnemen. Het uitgezette parcours start in het centrum van Dalen en gaat via de Molenakkers en het Daler bos weer terug naar het centrum. Voor meer informatie over de volgende editie van de AE-loop: www.alberteisingloop.nl

 

Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove