Dalen is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente Coevorden, ten noorden van de stad Coevorden. Op 1 januari 2004 had het ongeveer 3470 inwoners. Door de grootte heeft het een uitbundig verenigingsleven en veel winkels en bedrijven. In gemeenschapshuis De Spinde bevinden zich een bibliotheek, een VVV-kantoor en de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Coevorden.

Geschiedenis
De naam Dalen komt voor het eerst voor in een lijst van opbrengsten aan het kapittel van de Dom in Utrecht uit 1225. De oudste officiële oorkondes, waarin de naam Dalen werd vermeld, dateren uit 1276. Het opdiepen van deze oude oorkondes heeft er toe geleid dat Dalen in het jaar 1976 op grootse wijze haar 700-jarig bestaan vierde, onder aanvoering van de toenmalige en jongste burgemeester van Nederland (28 jaar), Ivo Opstelten. Hij was tot eind 2008 burgemeester van Rotterdam; en daarna gekozen tot voorzitter van het VVD-bestuur.

De oude oorkondes vermelden dat in het jaar 1276 Hindricus van Borculo, burggraaf van Coevorden, uitspraak moest doen in een geschil tussen het klooster van Assen en de ingezetenen van Dalen.

Vele eeuwen heerste er echter rust in Dalen. Zo nu en dan werd de rust verstoord, wanneer soldaten het dorp naderden, zoals in de Spaanse oorlog en tijdens de inval van de Munsterse troepen. Met name in het begin van de 19e eeuw veranderde dit rustige beeld. Het feit dat de vesting Coevorden nabij Dalen lag, was er de oorzaak van, dat de Dalenaren nogal eens bij de strijd werden betrokken. De vesting Coevorden was zelf een van de laatste bolwerken, die op de Fransen werden heroverd en dat hebben de inwoners van Dalen geweten. Omdat alle toevoer naar Coevorden was afgesloten, bleef de Fransen niets anders over dan uitvallen te doen, te stropen en te plunderen. Dalen is van deze stroop- en plundertochten meerder malen het slachtoffer geweest en heeft veel geleden van het oorlogsgeweld in die tijd. In 1816, vlak na de Franse tijd, dreigde het vuur Dalen met de grond gelijk te maken. Een zware brand verwoeste 7 woonhuizen en 12 schuren.

Hoewel Dalen in het algemeen kan worden gerangschikt onder de agrarische gemeenten, begint ook hier het traditionele agrarische beeld langzaam maar zeker te verdwijnen. Het feit dat vooral Coevorden en Emmen zijn uitgegroeid tot industriekernen maakt dat Dalen vanwege zijn rustieke karakter als forensengemeente erg in trek is. Ook toeristisch en recreatief opzicht komt Dalen steeds meer in de belangstelling te staan.

Dalen was tot 1 januari 1998 de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Dalen. Deze omvatte behalve Dalen de dorpen Dalerpeel, Dalerveen, Nieuwlande (gedeeltelijk), Stieltjeskanaal en Wachtum. In 1884 werd Schoonebeek, tot dan behorende tot de gemeente Dalen, een zelfstandige gemeente. Ter gelegenheid van de herindeling heeft de voormalige gemeente Dalen Histodata opdracht gegeven een boek te vervaardigen over de geschiedenis van Dalen. Van dit boek, Dalen belicht, door Gino Huisker heeft elk huishouden in de voormalige gemeente Dalen één exemplaar ontvangen.

Bezienswaardigheden

Dalen is van oorsprong een esdorp, dat door de vele nieuwbouwwijken sterk is uitgebreid. Desondanks zijn er nog vele karakteristieke boerderijen te vinden. Dalen telt een groot aantal bezienswaardigheden. De Nederlands Hervormde kerk dateert uit de veertiende eeuw en wordt gekenmerkt door zijn gave inrichting. De torenklok die in 1639 werd gegoten, is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers geroofd, maar hangt sindsdien weer op de oude plaats. In d'Aolle Bakkerij aan de Hoofdstraat, thans een eetcafé, is een oude bakkersoven met hulpstukken uit 1832 te bewonderen. Verder b.v. ook nog het snoepwinkeltje d'Ulevel en een handweverij.

Dalen staat bekend als het 'Dorp tussen de molens'; Bij het dorp zijn twee molens te vinden: stellingmolen Jan Pol uit 1820 en molen De Bente uit 1814. Beide molens zijn nog in bedrijf en kunnen op gepaste tijden bezichtigd worden. In de volksmond staat het dorp echter bekend als `het dorp tussen de drempels', gezien de grote hoeveelheid verkeersdrempels in het dorp.

Geografie

De omgeving van Dalen kenmerkt zich door essen en veenontginningen. Langs het dorp loopt het Drostendiep. Ten zuidoosten van het dorp ligt Recreatiecentrum De Huttenheugte van Center Parcs. Dalen ligt zowel aan de N34 als aan de spoorlijn Zwolle-Emmen. Het station van Dalen wordt eenmaal per uur bediend.

Copyright © 2007 Dalen.nu. All Rights Reserved. Powered by MultiMove