“De komende periode gaan wij druk bezig met de indelingen voor het nieuwe seizoen. We maken daarbij uiteraard gebruik van de huidige ledenlijst. Op basis van de aantal leden die we nu hebben, worden spelers ingedeeld in teams”, meldt de website van Voetbalvereniging Dalen. “We willen bij deze dan ook een oproep doen om leden die graag willen voetballen bij SJO Dalen/DSC maar nog geen lid zijn, in deze periode (mei-juni) aan te melden.
Andersom geldt hetzelfde. Hoewel we liever iedereen binnenboord houden, kan het zijn dat u of uw zoon/dochter wil stoppen met voetballen. Gebruik dan ook deze periode om de afmelding door te geven. (Twijfelt u of twijfelt uw kind om te stoppen? Neem dan contact op met de leider / trainer van dit seizoen om dit te bespreken. Misschien is er iets dat we kunnen doen zodat u / uw kind toch lid blijft en met plezier blijft voetballen.)
Op deze manier weten wij voor de start van het nieuwe seizoen met welke aantallen we te maken hebben en hoe groot de verschillende teams gaan worden. Uiteraard proberen wij de verschillende teams met de ideale aantallen in te delen. Wordt u, of wordt uw zoon / dochter, lid in de komende periode dan kunnen wij voor het nieuwe lid garanderen dat er ook wedstrijden gespeeld kunnen worden in het najaar van 2020. Komt de aanmelding na de start van het seizoen, is deze garantie er niet tot de winterstop. In de winterstop gaan we dan eventueel herindelen zodat alle (jeugd)leden weer wedstrijden kunnen spelen.”