Samen Dalen biedt hulp aan

De coronatijden zijn moeilijke tijden. Toch hebben we samen veel mogelijkheden om elkaar door deze tijd heen te helpen. Er is veel wat we in ons dagelijks leven moeten aanpassen. Onder andere SamenDalen wil daarbij behulpzaam zijn. Op de website www.samendalen.nl wordt hetvolgende gemeld:

Handje helpen

Er zijn in Dalen mensen die tijdelijk thuis moeten blijven, die misschien ziek zijn, en die hulp kunnen gebruiken. Er zijn ongetwijfeld ook Dalenaren, kinderen en volwassenen, die hun dorpsgenoten een handje willen helpen of die willen zorgen voor wat afleiding door positieve initiatieven. Denk aan hand- en spandiensten zoals boodschappen doen. Kook eens een portie meer voor een zieke buur, maak een praatje (eventueel door het raam!), bel nu en dan. Doe een kaartje in de bus, een mooie tekening of een brief. Of doe een klusje of laat de hond uit.

Leuke dingen

Niet naar het werk en niet naar school: we kunnen het met elkaar in het dorp ook leuker maken: met z’n tweeën wandelen, fietsen, hardlopen; tips uitwisselen voor online activiteiten; spellen, boeken, tijdschriften en puzzels ruilen; leuke activiteiten voor kinderen. En we hopen natuurlijk ook op leuke filmpjes over wat je gedaan hebt. Dalen heeft immers de Facebookgroep met bijna 2000 leden. Dé plek voor hulpvragers, hulpbieders en initiatiefnemers om met elkaar in contact te komen. Zet het er vooral op!

Maatjes

Bent u noodgedwongen tijdelijk aan huis gekluisterd en hebt u behoefte aan hulp bij praktische zaken zoals de boodschappen, een maaltijd aan huis of hebt u behoefte aan afleiding? Ga dan op Facebook en post daar uw vraag, aanbod of idee. Dan kunnen anderen daar weer op reageren en komen er zodoende maatjescontacten tot stand. En dat zonder dat we dat gaan organiseren.

Naar elkaar omzien

Er zijn natuurlijk ook Dalenaren die SamenDalen niet lezen en die geen lid zijn van Facebook. Om ook die mensen te bereiken willen wij u allemaal vragen om op te letten en te signaleren of er mensen zijn in uw buurt die misschien wat hulp kunnen gebruiken. Een briefje door de brievenbus met daarop uw naam en telefoonnummer is dan voldoende om het contact te leggen.

Wie zijn wij?

We zijn een kleine initiatiefgroep, voortgekomen uit SamenDalen. Dorpsbelangen Dalen denkt ook mee. De groep die meehelpt met ideeën bedenken en uitvoeren wordt langzamerhand groter. Maar we zijn geen organisatie. Ons doel is om eraan mee te helpen dat Dalenaren elkaar beter weten te vinden om elkaar te helpen en naar elkaar omzien. We hopen dat iedereen daar aan mee gaat doen. We zijn benieuwd naar de reacties!

(bron: www.samendalen.nl)