Centrum Dalen krijgt nieuwe straatverlichting

Deze periode komen er op meerdere plekken (ook in de Hoofdstraat) nieuwe lantaarnpalen. Het plaatsen de verlichting ‘met klassieke uitstraling’ in het centrum is al langer een wens van de Ondernemersvereniging en Dorpsbelangen. Die sfeer en vormgeving past beter bij een dorp als Dalen. Aan de Hoofdstraat zijn inmiddels de eerste palen geplaatst.


De gemeente Coevorden is eigenaar van de straatverlichting binnen de gemeente. De gemeente heeft daarmee de plicht om ervoor te zorgen dat de straatverlichting het goed blijft doen. In de afgelopen jaren zijn enkele onderdelen van de bestaande straatverlichting uit gefaseerd door producenten en daardoor niet meer leverbaar. Ook is de installatie op enkele locaties in de gemeente Coevorden verouderd en inefficiënt. Om grote problemen (uitval) tegen te gaan is de gemeente Coevorden in 2018 begonnen met het verduurzamen van de straatverlichting. Dit houdt in dat alle verouderde en niet meer leverbare materialen worden vervangen voor nieuwe duurzame en energiezuinige LED verlichting. Veelal wordt de oude verlichting gekenmerkt door de oranje lampen.

Wat gaat de gemeente doen?

In 5 jaar tijd wordt gefaseerd het vervangen van oude verlichting uitgevoerd. In 2020 wordt o.a. de verlichting in de bebouwde kom van Dalen aangepakt. De gemeente gaat de oude armaturen vervangen door LED armaturen. De locatie van de lantaarnpalen blijft hetzelfde. De LED verlichting bevat wit licht, waardoor er in de avonduren een ander straatbeeld ontstaat. De kleurherkenning en de zichtbaarheid verbetert voor de weggebruikers. In Dalen is wel een uitzondering gemaakt voor het centrum, Hoofdstraat en Burg. Fonteinstraat. Hier staat momenteel een grote verscheidenheid aan verlichtingstypes en lantaarnpaal kleuren. Hier zal meer eenheid in worden gebracht. In samenwerking met Dorpsbelangen is gekozen om het centrum te verlichten met lantaarnpalen met een meer klassieke uitstraling (gebied centrum en Burg. Fonteinstraat (Schoolstraat richting het zuiden). In de Burg. Fonteinstraat (Schoolstraat tot Thyakkerstraat) wordt de verlichting voor een deel herschikt om ook hier meer eenheid te creëren.

Toekomstige verlichting

De toekomstige verlichting in Dalen bestaat uit drie verschillende types. Hieronder is aangegeven welke types worden geplaatst en waar ze worden geplaatst (grofweg).

Type OGR – Deze wordt toegepast in de standaard Coevorden kleur (RAL7021). Plaatsing gebeurt samen met een nieuwe mast met klassieke uitstraling. Dit wordt geplaatst in het centrum en Hoofdstraat. De meeste worden geplaatst op locaties waar nu de blauw gekleurde masten staan.  Dit type is reeds geplaatst in Wachtum en Weth. Rooslaan in Coevorden.

Type Townguide – Deze wordt toegepast in de woonstraten met lantaarnpalen t/m een hoogte van 4 meter (bijv. Korenmolen, Oliemolen, Maandehof). Op dit moment zit er ook een rond (kegel) model armatuur op deze masten.  Dit type is onlangs geplaatst bij de reconstructie van de Goornstraat in Dalen.

Type Iridium – Dit type wordt toegepast op alle lantaarnpalen hoger dan 4 meter. Dit is het grootste gedeelte van Dalen. Dit is het standaard model van de gemeente Coevorden en is o.a. geplaatst in Wachtum en aan de Poppenharelaan in Coevorden.

Alle armaturen worden in de nachtelijke uren gedimd. Op deze momenten zijn er nauwelijks mensen op straat en is het overbodig om de verlichting volop te laten branden. Alle armaturen zullen daarom tussen 23.00 uur en 06.00 uur worden gedimd naar 50%. Dit houdt in dat het armatuur op deze momenten voor de helft minder fel brandt. 

Planning

In de planning is een uitvoeringstermijn van ca. 10 weken opgenomen. De aannemer is gestart rond week 28 met het vervangen van armaturen in de woonwijken. Het geheel zal tot ca. week 37 duren. In die periode kunt u hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit zullen veelal kortstondige werkzaamheden zijn waardoor hinder beperkt blijft.

(bron: De Lelie van Dalen)