Stichting Dalen Promotie

Voorheen de Stichting Zomermarkten Dalen. Bij de fusie van de VVV-kantoren, na de gemeentelijke herindeling, had Dalen geen zelfstandige VVV meer. De zomermarkten en andere plaatselijke VVV-activiteiten werden voortgezet onder de paraplu van de Stichting Dalen Promotie. De stichting heeft het doel het organiseren van marktavonden in de zomermaanden in het dorp Dalen; en het organiseren c.q. stimuleren van activiteiten in de ruimste zin van het woord, ter bevordering van het toerisme in het dorp Dalen e.o.

Bezoek de pagina activiteiten voor een overzicht.

Het bestuur:

Voorzitter Henk de Jonge 0524-552539 voorzitter@dalen.nu
Penningmeester Henk Scholten 0524-551770 henascholten@home.nl
Marktmeester Riekus Zwiers 0524-551870 zwiersr@home.nl
Lid Jan Klaassen
Lid Jan Zwiers
Lid Annet Bakker
Lid Jan Kip
Lid Harrie Boer
Lid Dirk Ziengs

 

Voorheen de Stichting Zomermarkten Dalen. Bij de fusie van de VVV-kantoren, na de gemeentelijke herindeling, had Dalen geen zelfstandige VVV meer. De zomermarkten en andere plaatselijke VVV-activiteiten werden voortgezet onder de paraplu van de Stichting Dalen Promotie. De stichting heeft het doel het organiseren van marktavonden in de zomermaanden in het dorp Dalen; en het organiseren c.q. stimuleren van activiteiten in de ruimste zin van het woord, ter bevordering van het toerisme in het dorp Dalen e.o.

Het bestuur:

Voorzitter:
Henk de Jonge
0524-552539 – voorzitter@dalen.nu

Penningmeester:
Henk Scholten
0524-551770 – henascholten@home.nl

Marktmeester:
Riekus Zwiers
0524-551870 -zwiersr@home.nl

Leden:
Jan Klaassen
Jan Zwiers
Annet Bakker
Jan Kop
Jan Bosch
Dirk Ziengs

Het bestuur van Stichting Dalen Promotie: (v.l.n.r.): Riekus Zwiers, Jan Kip, Dirk Ziengs, Jan Bosch, Annet Bakker, Henk Scholten, Jan H. Klaassen en Henk de Jonge (op deze foto mist Jan Zwiers). Foto: Henk Benting

Het bestuur van Stichting Dalen Promotie: (v.l.n.r.): Riekus Zwiers, Jan Kip, Dirk Ziengs, Jan Bosch, Annet Bakker, Henk Scholten, Jan H. Klaassen en Henk de Jonge (op deze foto mist Jan Zwiers).