Stichting Dalen Promotie

Voorheen de Stichting Zomermarkten Dalen. Bij de fusie van de VVV-kantoren, na de gemeentelijke herindeling, had Dalen geen zelfstandige VVV meer. De zomermarkten en andere plaatselijke VVV-activiteiten werden voortgezet onder de paraplu van de Stichting Dalen Promotie. De stichting heeft het doel het organiseren van marktavonden in de zomermaanden in het dorp Dalen; en het organiseren c.q. stimuleren van activiteiten in de ruimste zin van het woord, ter bevordering van het toerisme in het dorp Dalen e.o.

Bezoek de pagina www.samendalen.nl voor een activiteitenoverzicht.

Het bestuur

Voorzitter
Henk de Jonge
0524-552539 – voorzitter@dalen.nu

Penningmeester
Henk Scholten
0524-551770 – henascholten@home.nl

Marktmeester
Riekus Zwiers
0524-551870 -zwiersr@home.nl