vv Dalen werft ruim 80 vrijwilligers

De vrijwilligerswervingscampagne van Voetbalvereniging Dalen is zeer succesvol verlopen. De belavond heeft 86 leden opgeleverd die interesse hebben getoond in het doen van vrijwilligerswerk. Een deel van de leden geeft aan zich incidenteel in te willen zetten. Anderen tonen interesse in structurele taken. De vrijwilligers die, aan de hand van de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd van Sport Drenthe, in actie zijn gekomen, zijn zeer tevreden over het resultaat. Door deze actie is weer gebleken dat v.v. Dalen niet alleen op sportief gebied maar ook op het gebied van vrijwilligers een bloeiende vereniging is!

Op korte termijn wordt met alle nieuwe vrijwilligers contact gezocht om kennis te maken. Ons wervingsteam heeft nog niet alle leden kunnen spreken. Bent u nog niet benaderd, maar wilt u wel graag iets betekenen voor de club, neem dan contact op met voorzitter Riekus Hazelaar, tel. 06 5135 0662. Het bestuur bedankt alle mensen van het belteam, die met hun fantastische inzet deze actie tot een succes hebben gemaakt.


Met behulp van de aanpak van de cursus ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’ van Sport Drenthe gaat voetbalvereniging Dalen nieuwe vrijwilligers binden. Op woensdag 10 juni hield de club daarvoor een speciale belavond. Voetbalvereniging Dalen vindt het hebben van betrokken leden van groot belang. De insteek van de vereniging is dat ieder lid iets bijdraagt en dat daarnaast de talenten van vrijwilligers zo goed mogelijk worden benut.

Voorzitter Riekus Hazelaar kijkt met plezier terug naar de belavond op woensdag 10 juni. “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij”, zo stelt hij. “Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets passends te bedenken. Op die avond zullen zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd worden om meer voor de vereniging te gaan betekenen”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Riekus Hazelaar, Tel: 06 – 51 35 06 62
  • Derk Lennips, Tel: 06 – 20 99 77 05
  • Richard Spang, Tel: 06 – 10 12 57 85
  • Anneke Boorsma, Tel: 06 – 15 15 77 85

(bron: www.vvdalen.nl)